சின்னஞ்சிறுகிளியே, கண்ணம்மா  - மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்

ஜூன் 16, 2016

சின்னஞ்சிறுகிளியே, கண்ணம்மா 


சின்னஞ்சிறுகிளியே, கண்ணம்மா 
செல்வக் களஞ்சியமே! (சின்னஞ்சிறு)
என்னைக்  கலிதீர்த்தே உலகில் 
ஏற்றம் புரிய வந்தாய்! (சின்னஞ்சிறு) 

பிள்ளைக்கனியமுதே, -கண்ணம்மா!
பேசும் பொற்சித்திரமே! 
அள்ளியணைத்திடவே-என்முன்னே    
ஆடிவருந்  தேனே (சின்னஞ்சிறு)

ஓடி வருகையிலே- கண்ணம்மா!  
உள்ளம் குளிருதடீ; 
ஆடித்திரிதல்  கண்டால் உன்னைப்போய் 
ஆவி தவிழுதடி 

உச்சிதனை முகந்தால்  - கருவம் 
ஓங்கி வளருதடி 
மெச்சி யுனை யூரார்- புகழ்ந்தால் 
மேனி சிலிர்க்குதடீ.

கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்-உள்ளந்தான் 
கள்வெறி கொள்ளுதடீ 
உன்னை தழுவிடிலோ- கண்ணம்மா
உன்மத்த மாகுதடீ. 

உன் கண்ணில் நீர்வழிந்தால்- என்நெஞ்சில் 
உத்திரங்  கொட்டுதடி; 
என் கண்ணில்  பாவையன்றோ? கண்ணம்மா 
என்னுயிர்  நின்னதன்றோ! 
என் உயிர் நின்னதன்றோ! 
என் உயிர் நின்னதன்றோ!

என் தெய்வம் வாழும் பூமி இது எத்துணை அழகு இது

ஜூன் 11, 2016

என் தெய்வம் வாழும் பூமி இது எத்துணை அழகு இது (2)

உலகே கண்கள் திறவாயோ உவகை இன்று காணாயோ -என் தெய்வம் 

 

1.பரந்து விரிந்த உலகம் படைத்தவன் அன்பு இதயம் 

உயர்ந்து விரிந்த வானம் படர்ந்த அவர் மனம் கூறும் 

எங்கெங்கும் வீசிடும் தென்றல் காற்றும்,பொங்கிடும் நீரின் ஊற்றும்,

மின்னிடும் மீன்களும், ஒளி தரும் கதிரும்,

இன்னரும் தண்டோளி மின்னலும்

என்னென்ன அழகு எங்கெங்கும் நெருகு  (2)

இயற்கையை அணுகு இன்பம் அள்ளி பருகு -என் தெய்வம் 

 

2.நிறைந்த அன்பொளி நெஞ்சும் நிலவென ஒளி தரும் அறிவும் 

மலர்ந்த முகம் தரும் அழகும்,மங்கா கலைகளின் வளமும்

என்றென்றும் ஊரெங்கும் தன்மான மாந்தர்,எங்கெங்கும் ஒன்றாகும் கரங்கள் 

நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் போராடும் குரல்கள்,நிம்மதி தேடிடும் மனங்கள் 

 

என்னென்ன அழகு எங்கெங்கும் நெருகு  (2)

எழில் கண்டு  வணங்கு இன்பம் அள்ளி பருகு -என் தெய்வம் 

சமீபத்திய கட்டுரை
திருப்பாடல்கள்
VBS பாடல்கள்
திருப்பாடல் 34 - ஆண்டவர் எத்துணை
சின்னஞ்சிறுகிளியே, கண்ணம்மா  - மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார்
என் தெய்வம் வாழும் பூமி இது எத்துணை அழகு இது
சமீபத்திய கருத்துக்கள்
மின்னஞ்சல் பதிவு
பின்தொடரவும்:
பஜனைப்பாடல்கள்00:00 - 01:00
விழிப்புணர்வு பாடல்கள்01:00 - 02:00
பொது பக்திப் பாடல்கள்02:00 - 03:00
அருங்கொடைப் பாடல்கள்03:00 - 04:00
மாதா பாடல்கள்04:00 - 05:00
வேளாங்கண்ணி மாதா மன்றாட்டு மாலை 05:00 - 06:00
புனித சிலுவை பாதை06:00 - 07:00
உலகச் செய்திகள் 07:00 - 07:10
திருச்சபை செய்திகள்07:10 - 07:20
அருள் அலைகள் 07:20 - 08:00
திருதந்தையின் குரல்08:00 - 09:00
சிலுவை பாதையில் நாம்09:00 - 10:00
மெல்லிசை பாடல்கள் 10:00 - 11:00
உலக மீட்பர் 11:00 - 12:00
உலகச் செய்திகள் 12:00 - 12:10
திருச்சபை செய்திகள் 12:10 - 12:20
அருள் அலைகள் 12:20 - 13:00
உலகின் பேரொளி13:00 - 14:00
அருங்கொடைப் பாடல்கள் 14:00 - 15:00
இறை இரக்க ஜெபமாலை 15:00 - 16:00
இரக்கத்தின் ஆண்டவர்- சிலுவை பாதை16:00 - 17:00
மெல்லிசை பாடல்கள் 17:00 - 18:00
புனித சிலுவை பாதை18:00 - 19:00
திருதந்தையின் குரல்19:00 - 20:00
உலகச் செய்திகள்20:00 - 20:10
திருச்சபை செய்திகள் 20:10 - 20:20
அருள் அலைகள் 20:20 - 21:00
சிலுவை பாதையில் நாம்21:00 - 22:00
பொது பக்திப் பாடல்கள் 22:00 - 23:00
விழிப்புணர்வு பாடல்கள்23:00 - 24:00

பங்கிடு

Facebook Google+ Linkedin Twitter